Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Vacatures bij onze partners

ECF

The European Cyclists’ Federation (ECF) is pledged to ensure that bicycle use achieves its fullest potential so as to bring about sustainable mobility and public well-being. To achieve these aims, the ECF seeks to change attitudes, policies and budget allocations at the European level. The ECF will stimulate and organise the exchange of information and expertise on bicycle related transport policies and strategies as well as the work of the cyclists’ movement.

Het BIVV levert een actieve bijdrage tot de duurzame vermindering van het aantal verkeersslachtoffers op het Belgisch wegennet en voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid door onderzoek, beleidsaanbevelingen, informatieverstrekking, vorming en sensibilisering, maar ook via dienstverlening aan ondernemingen, verenigingen en burgers.

De onafhankelijke federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen fungeert ook als vacaturedatabank.

CyCLO is een sociale economieonderneming die fietsen stimuleert in Brussel via fietstechniek, recyclage, cultuur en innovatie. CyCLO werkt op het kruispunt van de drie grote uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit, werk en leefmilieu.

De Fietsersbond ijvert voor meer mensen veilig op de fiets. We behartigen de belangen van fietsers in Vlaamse en Brusselse gemeenten. De Fietsersbond is een VZW, met een algemeen secretariaat in Brussel waar een aantal medewerkers actief zijn.

Le GRACQ – Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens – est l'association qui représente les usagers cyclistes en Belgique francophone et défend leurs intérêts. Le GRACQ est une association apolitique et sans but lucratif, mais c'est aussi et surtout une association citoyenne, composée à 99% de bénévoles.

L’HeureuxCyclage.be est le réseau des ateliers mécanique vélo de Wallonie. Dans ces ateliers, une trentaine en Wallonie, vous pouvez y acheter un vélo de seconde main remis à neuf, y faire réparer ou graver le vôtre, louer un vélo pour une courte ou longue période,… Dans certains ateliers, vous pourrez même apprendre à réparer et entretenir votre vélo.

De VSV is gevestigd in Mechelen en heeft als doelstellingen het opstellen van programma’s, organisatie en coördinatie van opleiding, bijscholing en permanente vorming inzake verkeerskunde, alsook adviseren bij de aanstelling van de lesgevers.