Brussel’Air fietspremie

De Brussel'Air-premie biedt een mobiliteitspakket: een MTB-abonnement (metro-trein-tram-bus), een cambio-abonnement (autodelen) en een fietspremie ter waarde van 505 euro. Automobilisten die hun nummerplaat bij DIV laten uitschrijven hebben onder bepaalde voorwaarden recht op ook genieten van de Brussel’Air premie.

Basispremie

Ofwel een MTB jaarabonnement (MIVB, De Lijn, TEC, NMBS) en een Cambio Start (een jaarlijks abonnement dat enkel de vaste kosten dekt: activatie + maandelijkse abonnementen)
 
Ofwel een fietspremie en een Cambio Start.

Aanvullende premie

Automobilisten die, behalve de teruggave van hun nummerplaat, ook hun auto, waarvan de nummerplaat geregistreerd is vóór 1 januari 2000, laten vernietigen in een hiervoor erkend centrum, hebben recht op:

  • ofwel een MTB jaarabonnement en een Cambio Start, beiden eenmaal hernieuwbaar.
  • ofwel een MTB jaarabonnement en een Cambio Start (eenmaal hernieuwbaar) en een fietspremie.
  • of een Cambio Start, eenmaal hernieuwbaar en een dubbele fietspremie.

De fietspremie

  • Een maximumbudget van € 505 à € 1010 is toegestaan voor elke aankoop van een fiets en voor bepaalde accessoires bij Brusselse fietsenverkopers.
  • Een gratis opleiding 'veilig fietsen in het stadsverkeer' om helemaal op het gemak op de fiets door de stad te laveren.

Wat moet ik ervoor doen?  Stuur volgende administratieve documenten naar de MIVB: bestelbon, uitschrijvingsbewijs... (kijk voor het reglement, de voorwaarden, de FAQ en de bestelbon op www.brusselair-premie.be)

  • Zodra uw dossier aanvaard is, stuurt de MIVB u een brief over de goedkeuring van uw dossier. Let erop dat deze brief een datum bevat.
  • Vanaf die datum heeft u 6 maanden om een fiets (en/of accessoires) aan te kopen. Die aankoop moet dus plaatsvinden NA ontvangst van de goedkeuring van de MIVB.
  • De fiets (en de accessoires) moet worden aangekocht bij een Brusselse fietshandelaar. Goed om weten is dat sommige handelaars een korting van 5% tot 10% geven aan leden van de Fietsersbond / GRACQ. Lid worden van deze organisatie is dus voordelig... en best voor de aankoop van een fiets.
  • De aankoop van de fiets (en de accessoires) moet volledig vermeld staan op de factuur (evenals het kadernummer: altijd nuttig in geval van diefstal). Ook de datum moet duidelijk op de factuur vermeld staan.
  • Vanaf de datum vermeld op de factuur heeft u 2 maanden om volgende documenten binnen te brengen bij Pro Velo: het document van de MIVB en de factuur. Pro Velo controleert de aanko(o)p(en) van uw fiets (en accessoires) aan de hand van uw factu(u)r(en): de aangekochte artikelen moeten in detail beschreven worden op uw facturen. Na een controle stuurt Pro Velo uw dossier op naar de MIVB. Het duurt zo?n 8 à 10 weken voordat u terugbetaald wordt.

Pro Velo biedt alle 'Brussel'Airisten' een cursus veilig fietsen in de stad aan. Deze opleiding is gratis, maar u moet op voorhand inschrijven (vraag dit aan het onthaal).