Met kinderen fietsen in het verkeer

Soort studie: 
Ontwikkeling
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Staat: 
Afgerond

famille à vélo vers l'écoleIn het kader van de Week van de Mobiliteit heeft Pro Velo een rondvraag gedaan om beter zicht te krijgen op het mobiliteitsgedrag van ouders met kinderen. Zijn er bepaalde types? Wat weerhoudt ouders ervan om hun kinderen naar school te doen of laten fietsen?

Tussen 16 oktober en 23 november hebben meer dan 1200 ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar oud de enquête ingevuld. HIervan woont er 48,9% in het Brussels Gewest, 33,1% in Wallonië en 18% in Vlaanderen, wat te dele te verklaren valt doordat Pro Velo geen vestiging heeft in het Vlaams Gewest. Hoewel de steekproef met 182 Nederlandstalige inzendingen relatief klein is noteren we dat ouders meer geneigd zijn om met kinderen te fietsen in Vlaanderen dan in Brussel en in Brussel dan in Wallonië.

Eerste waarnemingen

De eerste resultaten tonen een verband tussen het fietsgedrag van ouders en dat van kinderen. Op nationaal niveau geldt dat 80% van de kinderen waarvan de ouders de fiets doorgaans gebruiken als verplaatsingsmiddel kunnen fietsen en dit ook geregeld doen. Voor kinderen waarvan de ouders de fiets niet gebruiken als verplaatsingsmiddel is dit maar 47%. Kinderen waarvan de ouders de fiets niet gebruiken als verplaatsingsmiddel kunnen grotendeels fietsen, maar de meerderheid doet het eerder zelden. Het fietsgedrag van ouders heeft dus meer invloed op dat van hun kinderen dan het feit of ze kunnen fietsen of niet.

Over het algemeen constateren we ook dat fietsende ouders hun kind vroeger leren fietsen in het verkeer dan ouders die niet fietsen.

De vragenlijst toont verder aan dat de omgeving van de woning een invloed heeft op de mobiliteitskeuze van ouders en kinderen. Gemiddeld genomen kunnen we stellen dat de komst van een kind in een gezin dat in het stadscentrum woont vaker leidt tot het opgeven van de fiets als verplaatsingsmiddel dan in een woonwijk of een landelijk gebied. Deze trend is overigens opvallender aanwezig in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel.

En nu?

Pro Velo is volop bezig met de analyse van de resultaten van de enquête. De bedoeling is om hiermee programma's en methodes te ontwikkelen om ouders te ondersteunen in hun keuze voor een duurzame mobiliteit. De analyse gaat dieper in op de motivatie, maar ook de hinderpalen en angsten zullen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling

De volledige analyse van de resultaten komt er in de loop van 2016 via deze pagina en onze nieuwsbrief.