Fietsobservatorium Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Soort studie: 
Observatorium
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Staat: 
In uitvoering

Sinds 1999 telt Pro Velo voor Brussel Mobiliteit, in het kader van het Brussels Fietsobservatorium, op verschillende plaatsen in de ochtendspits fietsen. De telling vindt vier keer per jaar plaats. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice fietsen, helm). Er wordt ook specifiek geteld ter evaluatie van het gebruik van fietsparkings, fietsverlichting en elektrische fietsen.

Aanbesteding: Brussel Mobiliteit

Uitvoering: Pro Velo

Resultaten 2016

Op een totaal van 103 teluren noteerden we voor het hele gewest tijdens de ochtendspits (van 8 tot 9u) gemiddeld 278 fietsers per uur. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2015. Voor het eerst in de geschiedenis van het Observatorium, overschreden we de symbolische grens van 1000 fietsers per uur. (Te Merode in september.)

bxl

Sinds 2010

De gemiddelde jaarlijkse groei voor de periode 2010-2016, over de 26 telpunten en 4 telperiodes, bedraagt 14%. Deze gemiddelde jaarlijkse groei wordt omhooggetrokken door de ‘goede’ jaren (2011, 2013 en 2016), die de minder ‘goede’ jaren compenseren.

Verschillende factoren

De stijging kan door verschillende factoren (problemen met de tunnels, de voetgangerszone, de aanslagen van 22 maart, het weer, mobiliteitspolitiek, infrastructuursverbeteringen, ...) worden verklaard. Deze kunnen onmogelijk strikt van elkaar worden gescheiden.

evo

Mannen, vrouwen, kinderen?

In 2016 was 65,8% van de getelde fietsers een man. Het aandeel vrouwelijke fietsers neemt sterker toe dan voorgaande jaren.

geslachten

Helm

46,5% van de getelde fietsers droeg een helm. In vergelijking met vorig jaar is dit een lichte daling bij mannen en een lichte stijging, wat betreft de vrouwen.

helmdrachtig

Elektrisch

Voor het eerst telden we in 2016 ook het aandeel elektrische fietsen. Hieruit blijkt dat:

  • elektrische fietsen populairder zijn voor woon-werkverplaatsingen, dan voor pleziertochtjes;
  • de elektrische fiets eerder voor lange, dan voor binnen-Brusselse trajecten wordt gebruikt;
  • en dat vrouwen eerder geneigd zijn om elektrisch te fietsen, zeker van en naar het werk, dan mannen.

elek

Villo!

In 2016 was 4,57% van de getelde fietsen een Villo!-huurfiets. Dit is een lichte, relatieve daling, die al sinds 2012 aanhoudt.

villo

Verlichting

Uit onze avondtellingen blijkt dat 63% van de fietsen correct verlicht is. 24% van de getelde fietsen was helemaal niet verlicht.

verlicht

Veiligheid

In de loop van de herfst van 2015 onderzochten we de bezettingsgraad van fietsparkings nabij metrostations. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 67%. Bij meer dan 14 metrostations waren de parkings verzadigd (voor meer dan 80% bezet). 10 parkings waren voor meer dan 100% bezet. (De parking bij metrohalte Troon spant de kroon, met een bezettingsgraad van 158%.) We keken ook naar de wijzen waarop fietsen werden vastgemaakt. 53% van de fietsen werd met een voldoende stevig slot beveiligd. Slechts 6% van de onderzochte fietsen werd gegraveerd.

veilig

Het hele rapport

Meer weten? Download hieronder het complete rapport 2016 en de infografie 2016.

 

Tags: