Fietsers tellen mee... voor de cirkeltelling!

Soort studie: 
Observatorium
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Staat: 
Afgerond

Op 21 mei 2015 heeft Pro Velo R&D een eenmalige telling georganiseerd tussen 7u15 en 9u15. Het evenement Fietsers tellen mee! kadert in de studie 'cirkeltelling van fietsers' in opdracht van Brussel Mobiliteit.

Waarom tellen?

Dankzij deze tellingen heeft Pro Velo R&D de fietsbewegingen in kaart gebracht binnen een bepaalde perimeter op een bepaald moment. Deze cijfers zijn gekruist met gegevens die dagelijks automatisch worden verzameld door automatische tellers op de weg. Op die manier hebben we rekening gehouden met eventuele schommelingen door wisselend weer. Deze cijfers zullen opgenomen worden in een strategisch multimodaal model dat aan de basis ligt van het volgende gewestelijke mobiliteitsplan.

Een multimodaal model?

Een multimodaal model van verplaatsingen is een wiskundige modelvorming die het verplaatsingsgedrag van personen weergeeft in een hoofdstedelijke context op een gemiddelde werkdag. Dit plan wordt uitgewerkt met vragenlijsten en tellingen die de huidige mobiliteitstoestand duidelijk weergeven. Op basis van die gegevens kunnen de mogelijke evoluties worden bepaald. Deze gegevens dragen dus bij tot een hulpmiddel om te beslissen rond mobiliteitskwesties.

Wat is het resultaat?

De verdeling van de fietsbewegingen was lang niet gelijk verspreid, want iets meer dan de helft van de getelde rijwielen concentreren zich op slechts 15 kruispunten. Toch heeft elke teller telkens minstens één fietser geteld.

Alle gegevens samen leiden tot interessante conclusies. Over de verdeling tussen mannen en vrouwen liggen de resultaten in de lijn van de tellingen in het kader van het Brussels fietsobservatorium. Op 21 mei telden we 64% mannen en 36% vrouwen, terwijl het observatorium van 2014 hier respectievelijk gewag maakt van 68,5% en 32,5%. Let wel, telpunten en teluren zijn in deze niet gelijk waardoor je geen conclusies kan trekken op basis van deze vergelijking.

In verband met het geslacht zijn er verschillende kruispunten met een hoger aandeel fietsende vrouwen, met name op wegen die parallel liggen aan wegen met veel verkeer: de Haachtsesteenweg en de Poststraat omkaderen de Koninklijke Sinte-Mariastraat, de Lutherstraat is een alternatief voor de Leuvensesteenweg, de Lyceumstraat is de parallelle as voor de Munthofstraat en de Frankenstraat ligt parallel aan de Tervuurselaan.

Deze wegen zijn anders dan wegen waar meer dan 80% mannen werden geteld, waarbij de drie belangrijkste uitgeven op het Zuidstation en een vierde op de Koninginnelaan ligt tussen het kanaal en de spoorweg.

Hartelijk dank aan alle tellers en aan Dioxyde de Gambettes die ze allemaal met verve heeft ondersteund tijdens de twee teluren!