Studies

Fietsobservatorium Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Staat: 
In uitvoering
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Soort studie: 
Observatorium

Sinds 1999 telt Pro Velo voor Brussel Mobiliteit, in het kader van het Brussels Fietsobservatorium, op verschillende plaatsen in de ochtendspits fietsen. De telling vindt vier keer per jaar plaats. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice fietsen, helm). Er wordt ook specifiek geteld ter evaluatie van het gebruik van fietsparkings, fietsverlichting en elektrische fietsen. Aanbesteding: Brussel Mobiliteit Uitvoering: Pro Velo

Fietsdiefstal

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Soort studie: 
Observatorium

Je wandelt naar waar je weet dat je je fiets achterliet. Van ver voel je dat er iets mis is, je komt dichter. Eerst twijfel je aan jezelf, misschien staat hij toch elders gestald? Maar je hart weet al hoe het zit, hangt al in je schoenen. Hij is weg, je trouwste toeverlaat, je stalen ros, je allerliefste fiets.

Met kinderen fietsen in het verkeer

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Soort studie: 
Ontwikkeling
moeder met kinderen op de fiets

In het kader van de Week van de Mobiliteit heeft Pro Velo een rondvraag gedaan om beter zicht te krijgen op het mobiliteitsgedrag van ouders met kinderen. Zijn er bepaalde types? Wat weerhoudt ouders ervan om hun kinderen naar school te doen of laten fietsen?

Doorlichting BYPAD van het stadsbestuur van Nantes

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Soort studie: 
Ontwikkeling

Pro Velo R&D heeft de doorlichting BYPAD gedaan van de fietsbeleid van het stadsbestuur van Nantes. Op basis van die doorlichting heeft Pro Velo een aantal prioritaire maatregelen voorgesteld voor de fietsontwikkeling op het grondgebied van Nantes.

Evaluatie van het gezamelijke pilootproject 'Wallonie Cyclable'

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Waals Gewest
Soort studie: 
Ontwikkeling

In 2011 lanceerde het Waalse Gewest een eerste, nooit eerder geziene fietservaring op grote schaal. 13 gemeenten streden om de eerste fietsgemeente te worden en zo financiële steun te krijgen van het Waalse Gewest. Op basis van hun gemeenteplan, zijn er 10 gemeenten geselecteerd. Zij zullen tussen 2012 en 2015 jaarlijks een budget ontvangen om hun politiek uit te voeren. Eind 2013, halverwege, heeft het Gewest een eerste balans opgemaakt van het project. Tim&co en Pro Velo hebben de krachten gebundeld om die taak tot een goed einde te brengen.

Prioriteiten voor fietsers in de provincie Luik

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Waals Gewest
Soort studie: 
Toerisme

Deze studie bepaald een reikwijdte van toeristische fietsroutes bestemd voor de afbakening in knooppunten. Dit nieuwe netwerk zal zich integreren in het al bestaande grensnetwerk in Vlaanderen, in Nederland en in de Oostkantons. Fietstoeristen kunnen zo genieten van een zeer wijd netwerk.

Begeleiden van de werkgroep 'Promotie van RAVeL en van het wielertoerisme'

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Région wallonne
Soort studie: 
Touristique
vélo touristique

Pro Velo R&D heeft de vergaderingen van de werkgroep 'Promotie van RAVel en van het wielertoerisme' georganiseerd en gestimuleerd. Om zo aanbevelingen te doen in verband met meerdere thema's uit het wielertoerisme. Deze aanbevelingen dienen om de verschillende, bestaande en toekomstige initiatieven op elkaar af te stemmen. Hierbij (Franstalige) links naar de behandelde thema's:

Studie over de befietsbaarheid van gewestelijke fietsroutes

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Soort studie: 
Fietsnetwerk

Pro Velo R&D en het onderzoeksbureau Timenco hebben van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de taak gekregen om de befietsbaarheid van regionale fietsroutes te analyseren en in kaart te brengen. Bovendien moeten ze prioriteiten opstellen wat betreft de infrastructuur. Ze hebben zowel de regionale wegen en de gewestelijke fietsroutes, als het fiets-GEN geanalyseerd op basis van de volgende gegevens:

Fietsers tellen mee... voor de cirkeltelling!

Staat: 
Afgerond
Regio(s): 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Soort studie: 
Observatorium
comptage de cyclistes

Op 21 mei 2015 heeft Pro Velo R&D een eenmalige telling georganiseerd tussen 7u15 en 9u15. Het evenement Fietsers tellen mee! kadert in de studie 'cirkeltelling van fietsers' in opdracht van Brussel Mobiliteit.

Pagina's