Voordelen van de fiets

Efficiënt

Een fietsende werknemer is fitter en gezonder. Gezonde gewoontes hebben een invloed op lange termijn. Binnen het bedrijf zorgt een gezonde levensstijl voor betere stressbeheersing en een significante daling van arbeidsverzuim en langdurige afwezigheid.

'3 km per fiets, 3 dagen per week en het absenteïsme daalt met een gemiddelde van 1 dag per jaar, per werknemer.'

'Een werknemer die elke avond en elke ochtend 4 km fietst, is niet alleen beter gemutst, maar verlengt ook zijn levensverwachting met twee en een half jaar!'

Snel

Op stadstrajecten van minder dan 5 km is het stalen ros globaal genomen sneller dan de auto. Voor langere afstanden is de combinatie fiets en openbaar vervoer een uitstekende oplossing.

Fietsende werknemers vermijden files, parkeerproblemen en komen bovendien steeds op tijd!

'Vandaag is de gemiddelde snelheid van een auto in de stad 11km/u! Een ongetrainde fietser verplaatst zich met een gemiddelde snelheid van 10 tot 15 km/u.'

Voordelig

Kosten verbonden aan het installeren van fietsvoorzieningen (parking, sanitaire installaties,...) en  de aankoop van dienstfietsen zijn 120% aftrekbaar voor de werkgever.

Tel hierbij de besparingen gerealiseerd door de parkeervoorzieningen, stipte en fittere werknemers, vermindering van CO2-uitstoot… en u begrijpt dat de fiets op alle vlakken als eerste over de streep gaat!

'Op de parkeerplaats van 1 auto kunnen 10 fietsen staan!'

Imago

Een onderneming die het fietsverkeer aanmoedigt, geeft blijk van een dynamisch en toekomstgericht imago, is milieubewust en bekommert zich om de gezondheid van haar werknemers.

Kortom, het is de ideale manier om uw klanten en partners te wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin van uw bedrijf.  

Gezonde medewerkers zorgen voor een gezonde onderneming.